กำลังโหลดข้อมูล...

หนังสือ "เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับนักบริหารคน ใน CLMV

          ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานเปิดตัวหนังสือ "เคล็ด (ไม่) ลับสำหรับนักบริหารคนใน CLMV" งานนี้พบกับกูรูและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ (กูรูด้าน HR), ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน (คอนซัลชื่อดัง), ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ (นักวิจัยด้านตลาดแรงงานอาเซียนจาก TDRI) และ รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคมอาเซียน)

          ท่านวิทยากรเหล่านี้ มาร่วมแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับความน่าสนใจของหนังสือฯ ทั้งเนื้อหา และรูปแบบ ในส่วนของเนื้อหา หนังสือให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและแรงงานมิติต่างๆ ใน 4ประเทศนี้ 

          ด้านรูปแบบ หนังสืออ่านง่าย จัดหมวดหมู่ข้อมูลความรู้ชัดเจน เรียงจากภาพเศรษฐกิจมหภาค ตามด้วยข้อมูลด้านแรงงาน กฎระเบียบและคุณลักษณะแรงงาน ตามด้วยประสบการณ์ด้าน HRM ของบริษัทยักษ์ใหญ่และนักลงทุนไทย

          คนที่พลาดงานนี้สามารถติดตามข่าวสารของหนังสือเล่มนี้ได้ที่
1.  หนังสือพิมพ์ มติชน  http://www.matichon.co.th/news/184100
2.  บทสัมภาษณ์ http://www.hri.tu.ac.th/VideoDetail.aspx?vid=34
3.  ภาพบรรยากาศภายในงานเปิดตัวหนังสือ http://www.hri.tu.ac.th/GalleryList.aspx?gid=100

ช่องทางการซื้อหนังสือ

  

          ผู้สนใจซื้อหนังสือสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 02-613 3302-6  และติดตามข่าวสารต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม หนังสือ งานเสวนา งานวิจัย ของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่ www.hri.tu.ac.th  facebook: https://www.facebook.com/socialhritu  หรือ https://www.facebook.com/HRIThammasat/

 
TH / EN
 
 
 ออนไลน์  59 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324