ข้อมูลหนังสือ "เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับนักบริหาร คน ใน CLMV" โดย ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ ในรายการ Good Morning ASEAN


ติดตามฟังข้อมูลของหนังสือ "เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับนักบริหาร คน ใน CLMV" โดย ผศ.ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรายการ Good Morning ASEAN FM 100.5 MCOT News network เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม เวลา 06.00-07.30 น.

 

Watch Clip

 
 
TH / EN
 
 
 ออนไลน์  77 คน

แบบประเมินความถนัด
ทางวิชาชีพ

แบบสำรวจความผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์กร

แบบทดสอบองค์ความรู้และสำนึกความเป็นประชากรอาเซียนวีดีโอรายการโทรทัศน์ HR Society

รางวัลนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่ง
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย

 

 
© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324