เอกสารดาวน์โหลดงาน

HRI International Symposium 2015 “Managing HR in CLMV:

Trends, Challenges and Lessons Learned”

ช่วงเช้า ไฟล์ Powerpoint ไฟล์บรรยาย

Dr.James Jiamin Sun
School of Labour and HumanResources, Renmin University of China

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

Dr. Chap Sotharith
Senior Research Fellow, Cambodian Institute for Cooperation and Peace

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Dr.Chansathith  Chaleunsinh
Researcher Deputy Chief, Social and Environment Research Division, National
Economic Research Institute, Ministry of Planning and Investment.
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Ms.Tun Min Sandar
Research Associate, Myanmar Development Resource Institute Center for
Economic and Social Development
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

Dr. Nguyen Thi Lan Huong
Director General Institute of Labour Science and Social Affairs Min of Labour,
Invalids and Social Affairs

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 

ช่วงบ่าย ไฟล์ Powerpoint

ดร.บุญวรา สุมะโน
นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ดาวน์โหลด
คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)
ดาวน์โหลด

ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล
ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์

ดาวน์โหลด

คุณศันสนะ ด่านศมสถิต
HR Director, CBM- Corporate & Regional   
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ขอไม่เผยแพร่
เอกสารข้อมูลที่นำเสนอฯ

คุณสยาม รามสูต
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดาวน์โหลด

 

>> กลับหน้าหลัก <<

 

© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324