รายงานการประเมินตนเองงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ ปีการศึกษา ไฟล์เอกสาร

 

1

2

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

>> กลับหน้าหลัก <<

 

© Copyright 2014. Human Resources Institute, Thammasat University. All rights reserved.
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 0-2613-3302-6 โทรสาร: 0-2226-5324